Valmisbetoni

Ohenmäen Soran betoni

Betonimme valmistetaan betoniasemilla Iisalmessa ja Kiuruvedellä omista kiviaineksista, sementistä ja vedestä sekä mahdollisesti tarvittavista lisäaineista. Vuosien kokemuksella tiedämme, että laadukkaan betonin tärkein raaka-aine on laadukas kiviaines. Tämän vuoksi meillä betonin valmistaminen alkaa kiviainesten valmistamisesta. Näin varmistamme, että betonimme pumppaus ja työstettävyys työmaalla on vaivatonta. Lisäksi korkea laatu takaa betonin kestävyyden ja ehkäisee esimerkiksi kutistumahalkeilua.

Toimitamme betonin omalla kuljetus- ja pumppauskalustollamme. Ammattitaitoisilla betoni- ja pumppuauton kuljettajillamme on alalta vuosien kokemus, joten toimitus hoituu helposti ja sujuvasti. Oma kalustomme mahdollistaa joustavuuden ja nopean reagointikyvyn asiakkaidemme tarpeiden mukaan. 

Kysy lisää asiantuntijaltamme

Henri Vaak

Henri Vaak

Pihakivet ja valmisbetoni

040 844 1271 henri.vaak@ohenmaensora.fi
ohenmaensora_heidi_vaak.jpg

Heidi Vaak

Toimisto, pihakivet ja valmisbetoni

040 766 1806 heidi.vaak@ohenmaensora.fi

Oikealla betonilla onnistut

Betonilaadun valintaan vaikuttavat valettavan kohteen käyttötarkoitus sekä hallitsevat olosuhteet. Käyttötarkoitukseltaan vähemmälle rasitukselle joutuvat rakenteet (esim. omakotitalorakenteet) voidaan valaa ns. normaalilla betonilla (C25/30), kun taas kovemmalle rasitukselle joutuvat rakenteet (esim. teollisuushallin rakenteet) vaativat lujuudeltaan korkeampaa betonia (C32/40). Esimerkiksi pakkaselle ja sääolosuhteille tai kemialliselle rasitukselle altistuvissa rakenteissa käytetään korkeampia lujuus- että rasitusluokkia.

Valmistamme betonit omakotitalon anturoista aina siltabetoniin rakentajien toiveen mukaisesti.

Lujuusluokat: C20/25–C50/60
Notkeudet: S1–S4
Maksimiraekoot: 0–8 mm, 0–12 mm ja 0–16 mm
Lisäaineet: tehonotkistin, huokostin, hidastin, paisutin, väripigmentti, teräs- ja muovikuidut

Mitä rakentajan tulee tietää tilausta tehdessään?

1. Betonin lujuus Betonin lujuus ilmoitetaan yleensä rakennus-/perustuskuvissa. Lujuusluokka ilmoitetaan muodossa C25/30, C30/37 C32/40 jne.

2. Maksimi raekoko Maksimiraekoko ilmoitetaan yleensä rakennus-/perustuskuvissa. Suositeltavaa olisi aina pyrkiä käyttämään mahdollisimman suurta raekokoa. Meiltä löytyvät raekoot: 0–8 mm, 0–12 mm ja 0–16 mm.

3. Rasitusluokka Rasitusluokka kertoo, millaisiin olosuhteisiin valettu betoni tulee valun jälkeen. Rasitusluokka ilmoitetaan yleensä rakennus-/perustuskuvissa. Rasitusluokka ilmoitetaan muodossa XC1–XC4, XF1–XF4, XA1–XA3 jne.

4. Notkeus Betonin notkeus tarkoittaa, kuinka notkeaa betoni on. Notkeus ilmoitetaan yleensä rakennus-/perustuskuvissa. Notkeus ilmoitetaan muodossa S4 (erittäin notkea), S3 (notkea), S2 (jäykkä) ja S1 (erittäin jäykkä).

5. Valutapa Valutapa riippuu valukohteesta. Vaihtoehtoina on suorittaa valu joko betoni-/ränniautolla (ulottuvuus 9 metriä), kuljetusbetonipumpulla (ulottuvuus 26 metriä) tai betonipumppuautolla (ulottuvuus 36 metriä).

6. Kuutiomäärä Betonin kuutiomäärä lasketaan kertomalla valettavan alueen pinta-ala sen korkeudella. Laskennalliseen kuutiomäärään suositellaan aina otettavan noin 10 % ekstraa. Betonin kuutiomäärää laskettaessa tulisi myös huomioida mahdolliset pohjan epätasaisuudet ja kallistukset.

7. Valuajankohta

8. Toimitus- ja laskutusosoite

9. Puhelinnumero

10. Muut valuun vaikuttavat tekijät

Usein kysyttyä betonin tilaamisesta

Paljonko betonia tarvitaan?

Betonin kuutiomäärä lasketaan kertomalla valettavan alueen pinta-ala sen korkeudella. Laskennalliseen kuutiomäärään suositellaan aina otettavan noin 10 % ekstraa. Betonin kuutiomäärää laskettaessa tulisi myös huomioida mahdolliset pohjan epätasaisuudet ja kallistukset.

Paljonko tilaukselleni tulee hintaa?

Betonin hinta muodostuu itse valmisbetonista, mahdollisista lisäominaisuuksista (säänkestävyys, juotos jne), kuljetuksesta ja mahdollisesta pumppaamisesta.

Miten saan betonin tilattua?

Betonitilaukset tehdään puhelimitse soittamalla, whatsappilla tai sähköpostitse. Tilaukset tulisi tehdä hyvissä ajoin ennen sovittua valuajankohtaa, jotta saadaan varmistettua kaikille osapuolille sopiva ajankohta.

Miten tilaukseni toimitetaan perille?

Betoni toimitetaan työmaakohteeseen kuljetusbetonipumpulla (PUMI) tai betoni-/ränniautolla, riippuen valutavasta ja valumäärästä.

Miten betoni saadaan paikoilleen?

Riippuen valukohteesta betoni voidaan laskea betoniautosta ränniä pitkin 9 metrin etäisyydelle. Mikäli valettava kohde on etäämmällä tai korkealla, valitaan valutavaksi betonipumppu. Betonipumppujen ulottuvuudet ovat 26 ja 36 metriä.

Kuinka nopeasti betoni kuivuu?

Kuivumiseen vaikuttavat lukuisat asiat, kuten ilman suhteellinen kosteus, lämpötila, tuuletus, jälkihoito. Ns. normaalin betonin kuivumisaika on yleisesti cm/vko. Nopeasti kuivuvilla NP-betoneilla kuivumisaika saadaan puolittumaan suotuisissa kuivumisolosuhteissa.

Onko Ohenmäen soralla oma kalusto?

Kyllä. Käytössämme on oma kalusto sementin noudosta lähtien valmiin betonin toimitukseen työmaalle. Kaikki kuljetukset ja pumppaukset suoritetaan omalla kuljetuskalustolla ilman alihankkijoita. Tämä mahdollistaa joustavan ja reagointikykyisen tavan toimia.

Mihin lisäaineita käytetään?

Mikäli asiakas tarvitsee pidempää työstöaikaa betonille, käytetään hidastinta.
Mikäli asiakas tarvitsee haastavien kohteiden saumausta, käytetään paisutinta.
Mikäli asiakas haluaa sävytettyä betonia, käytetään väripigmenttiä.
Mikäli asiakas haluaa korvata kuiduilla normaalia kutistumaraudoitusta (esim. aikataulun johdosta), käytetään teräs- tai muovikuitua.

Betonialan referenssit

VT5 siltatyömaa

VT5 siltatyömaa

MILLOIN:

Projekti toteutettiin vuosien 1997–1998 aikana.

MÄÄRÄ:

Toimitimme työmaalle 4800,0 m3

Olemme valaneet suurimman osan Iisalmen ohitustien silloista, joka käsittää eri kokoluokan siltoja ja alikulkutunneleita.

Nerkoon kanava

Nerkoon kanava

MILLOIN:

Projekti toteutettiin vuosina 1981–1983.

MÄÄRÄ:

Toimitimme työmaalle 6000,0 m3

Työmaan suurimmat valut olivat kanavan sulun pohja ja seinämät sekä kanavan seinät.

Iisalmen Prisma

Iisalmen Prisma

MILLOIN:

Projekti alkoi vuonna 2012.

MÄÄRÄ:

Työmaalle toimitettiin 3000,0 m3

Iisalmen Prisman kauppakeskukseen toimitimme lattia ja rakennebetonit. Lattiat valettiin teräskuitubetonilla. Suurin osa betonista pumpattiin talvikuukausien aikana.

ohenmaen_sora_referenssi_satama_iisalmi.jpg

Satamatyömaa

MILLOIN:

Projekti toteutettiin vuonna 2006.

MÄÄRÄ:

Toimitimme työmaalle 600,0 m3

Iisalmen sataman peruskorjauksessa rakennettiin vedenalaisella valutekniikalla sataman kaikki anturat, satama-altaan seinärakenteiden juotokset ja kulkuväylät.

Kysy lisää asiantuntijaltamme

Henri Vaak

Henri Vaak

Pihakivet ja valmisbetoni

040 844 1271 henri.vaak@ohenmaensora.fi